Cabin bảo vệ

28/10/2020

Cabin bảo vệ Handy H2.0 kích thước thân 2x2m mái cụt. Đây là cabin bảo vệ bằng FRP chất lượng cao của HANDY BOOTHS. Sản phẩm này có được thiết kế cho từ 2-4 người làm việc bên trong. Quý khách có thể làm sử dụng làm nhà bảo vệ, cabin điều khiển trạm cân điện tử, cabin kiểm soát dịch bệnh…

Nhà bảo vệ di động

Nhà bảo vệ di động

Chưa có bình luận

Sitemap | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2016 by Containernhavesinh.com